शिव-पार्वती विवाह प्रसंग सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रोता

सिद्धार्थनगर:गंगारामनगरधामकेदेवीमठमेंचलरहेसंगीतमयीरामकथामेंमंगलवारकीरातकोहुएशिवविवाहप्रसंगपरसमूचेनर-नारीझूमउठे।जहांपुरुषबारातीबनेवहींमहिलाओंनेमांपार्वतीकीसखीबनकरनाचगाकरसमूचेकथामंडलकोभावविभोरकरदिया।रामकथामेंबोलतेहुएकथावाचिकासाध्वीवैष्णवीजीनेभक्तजनोंकोबतायाकिपूर्वजन्ममेंमहाराजादक्षकीपुत्रीकेरूपमेंपार्वतीनेजबयज्ञमेंअपनाशरीरसमाप्तकियातोवहअगलेजन्ममेंहिमाचलराजाकेघरपुत्रीरूपमेंजन्मलेतीहैं।किशोरावस्थामेंजबनारदजीराजाहिमालयकेमहलपहुंचतेहैतोराजाहिमाचलअपनीबेटीकाहाथदिखातेहैं।नारदजीबतातेहैंकिउनकाविवाहभगवानशिवसेहीहोगा।इसपरपार्वतीभगवानशिवकोप्राप्तकरनेकेलिएकठोरतपस्याशुरूकरतीहैं।भगवानप्रसन्नहोकरउनकेवरणकेलिएबारातलेकरराजाहिमाचलकेमहलपहुंचतेहैं।संगीतमयीकथामेंभावविभोरहोकरभक्तजनोंनेनाचगाकरशिवविवाहकाआंनदउठाया।इसअवसरपरगजेंद्रशुक्ल,नीलेशशुक्ल,बद्रीप्रसादगुप्ता,धर्मराजभारती,हरिप्रसादयादव,लल्लनचौहान,रविन्द्रचौहान,अक्षयशुक्ल,बैजनाथशुक्ल,रामशब्दवरुण,शेषरामवरुण,संदीपशुक्ल,गुड्डूगुप्ता,बैजनाथअग्रहरी,कमलाप्रसादभारतीमौजूदरहे।